NASI WSPÓŁPRACOWNICY

Nasi wolontariusze to wyjątkowi ludzie, którzy w najodleglejszych zakątkach świata niosą bezpośrednią pomoc potrzebującym.

Każdy z nich ma inną historię, inne przekonania, należą też do różnych grup społecznych. Jednak łączy ich wiara, że każdy człowiek jest jednakowo ważny i zasługuje na godne, szczęśliwe życie. Udowadniają, że niezależnie od tego, kim jesteś i w co wierzysz, możesz ratować świat.
I to w nich uwielbiamy!
Poznajcie ich:

Kinga Zastawna

Lekarka specjalizująca się w chirurgii ogólnej. 

W 2012 roku po raz pierwszy wyjechała do Indii, gdzie jako wolontariuszka pracowała w Ośrodku Zdrowia “Karunalaya” przeznaczonym dla osób dotkniętych trądem. Od tego czasu regularnie wyjeżdża do Indii. Odwiedza różne placówki misyjne, wspomagając je własną pracą i dzieląc się wiedzą medyczną.

W grudniu 2022 roku pracowała w szpitalu w Kamerunie, który jest prowadzony przez polskie misjonarki. Podczas pobytu w Kamerunie, wraz z dwiema innymi polskimi lekarkami uczestniczącymi w projekcie, zdiagnozowała wielu chorych oraz przeprowadziła 62 operacje przepuklin.

Izabela Cywa

Kryniczanka; politolożka, działaczka społeczna. Absolwentka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także Administracji Rządowej i Samorządowej Uniwersytetu Warszawskiego. Jesienią 2012 roku wyjechała do Bagandou w Republice Środkowoafrykańskiej, gdzie zajmowała się apteką przy­szpitalną oraz administracją, a następnie prowadziła szpital jako dyrektor.

W styczniu 2017 roku wyjechała po raz kolejny do RŚA; w jednej z prefektur prowadziła program budowy studni, który miał za zadanie umożliwienie mieszkańcom dostępu do wody, a także budowanie ich świadomości przy korzystaniu z jej zasobów. Dzięki badaniom socjologicznym, które prowadziła powstało ponad 250 nowych studni w RŚA. Od dwóch lat współpracuje z organizacją pozarządową z Republiki Środkowoafrykańskiej I3D, która zajmuje się niesieniem pomocy humanitarnej w RŚA.

Prowadzi również projekty medyczne w RŚA mające na celu podniesienie kwalifikacji personelu medycznego i niesienie doraźnej pomocy okulistycznej, dentystycznej, chirurgicznej oraz położniczo-ginekologicznej. Obecnie jest w trakcie pisania rozprawy doktorskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie z zakresu działania rebelianckich grup zbrojnych w RŚA

Monika Jamer - dla świata pkt 8

Monika Jamer

Pracuje na misji w Mongoumbie w ogarniętej wojną domową Republice Środkowoafrykańskiej. O swojej pracy mówi tak:

„Z wyksztalcenia jestem fizjoterapeutką. Na misji jestem odpowiedzialna za ośrodek zdrowia i rehabilitacji. Pomimo różnych przeciwności dnia codziennego jestem bardzo szczęśliwa. To szczęście może otrzymać każdy z nas – trzeba tylko się odważyć zrobić krok w przeciwną stronę, niż tę, którą nam dyktuje dzisiejszy świat. Czy warto? Ja mówię zdecydowanie tak.

Siostra Katarzyna Jakubczak

Od 8 lat pracuje w Kenii. Obecnie jest na misji w wiosce Madungunii. Jest to nieduża miejscowość, gdzie większość domów mieszkańców zbudowanych jest z ziemi i wody. Ludność jest uboga, a pandemia powiększyła ich ubóstwo. 

Na temat współpracy ze Stowarzyszeniem Siostra mówi tak:

“Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Dla Świata w naszej placówce 90 dzieci każdego dnia dostaje na śniadanie porycz z cukrem i na obiad ryż z fasolą lub ugali z zieleniną – często są to jedyne posiłki tych dzieci w ciągu doby.”

Siostra Rozalia Oleniacz

Pracuje w Oratorium w kameruńskim Balengou. Zapewnia potrzebującym dzieciom, przychodzącym na misję, ciepłe posiłki, ubranie, dba o ich zdrowie i pomaga w finansowaniu edukacji. Odwiedza także ich rodziny i jeśli jest taka potrzeba – pomaga także dorosłym. Każdego dnia s. Rozalia wykonuje ogrom pracy na rzecz ubogich i schorowanych obdarzając wszystkich jednakową troską.

Siostra Iwona Korniluk

Pracuje na Madagaskarze. Jej misja trwa już ponad 15 lat. Poświęciła swoje życie, aby pomagać lokalnej społeczności.

W swojej pracy każdego dnia styka się z ogromną biedą. Głównym problemem miejscowej ludności jest brak wody zdatnej do picia, głód oraz nieprzewidywalny klimat, który z każdym rokiem zmienia się wskutek masowej wycinki drzew na Madagaskarze.

 

Siostra Dariusza Dąbrowska

Pracuje na misji w Kamerunie, gdzie opiekuje się dziećmi w wieku szkolnym. Pod swoje skrzydła wzięła 300 uczniów szkoły podstawowej i 130 przedszkolaków.

We współpracy z naszym Stowarzyszeniem prowadzi program dożywiania dla dzieci w szkołach i przedszkolach, by te nigdy nie musiały przychodzić tam głodne i by spokojnie mogły skupić się na nauce.

WhatsApp Image 2023-01-13 at 21.13.52

I3D

Pozarządowa organizacja I3D powstała z inicjatywy zaangażowanych młodych ludzi, których połączyła idea walki o prawa człowieka i właściwe gospodarowania zasobami naturalnymi w ujęciu globalnym, ale w szczególności w Republice Środkowej Afryki.

I3D jest organizacją non-profit o charakterze apolitycznym i świeckim, której misją jest rozpowszechnianie praworządności i dobrobytu obywateli.