Regulamin

REGULAMIN PRZEKAZYWANIA DAROWIZN NA RZECZ STOWARZYSZENIA „DLA ŚWIATA”

§ 1

Niniejszy Regulamin dotyczy przekazywania darowizn za pośrednictwem operatora płatności  PayU, dostępnego pod adresem https://dlaswiata.org/

§ 2

Strona https://dlaswiata.org/ jest prowadzona przez Stowarzyszenia „Dla Świata” z siedzibą w Poznaniu, ul. Folwarczna 28/14, KRS: 0000802174, NIP: 7822870280.

§ 3

Darowizny, których przekazywanie umożliwiono na stornie https://dlaswiata.org/, będą przeznaczone na realizację celów statutowych Stowarzyszenia Dla Świata, do których należą:

  1. wzmacnianie potencjału zdrowotnego mieszkańców tzw. Globalnego Południa,
  2. pomoc medyczna i socjalno-bytowa ofiarom kryzysów humanitarnych,
  3. poprawa jakości i  dostępności do edukacji  na obszarze tzw. Globalnego Południa,
  4. podnoszenie poziomu wiedzy Polaków oraz opracowywanie rzetelnych źródeł wiedzy w zakresie: problemów Globalnego Południa, działalności misyjnej, działalności organizacji pozarządowych, odpowiedzialnego wolontariatu oraz specyfiki działań
    w krajach strefy tropikalnej,
  5. pomoc materialna osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji socjalno-bytowej lub zdrowotnej.

§ 4

Dokonanie darowizny, które umożliwiono na stronie https://dlaswiata.org/ jest jednoznaczne z zaakceptowaniem i deklaracją przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, z którego treścią należy się zapoznać przed przekazaniem darowizny.

§5

Treść Regulaminu jest dostępna na stronie www.dlaswiata.org

§6

Przekazywanie darowizn na rzecz Stowarzyszenia Dla Świata jest możliwe za pośrednictwem operatora płatności, którym jest spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu, (adres: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), identyfikująca się numerami NIP 7792308495, REGON 300523444, KRS 0000274399.8.

§7

Darowizna może zostać przekazana za pomocą:

a. przelewu elektronicznego,

b. karty płatniczej (kredytowej lub debetowej),

c. przelewu tradycyjnego.

§8

Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania

§9

Możliwe do zadeklarowania płatności cykliczne dokonywane za pośrednictwem systemu PayU zostają przedłużone automatycznie na koniec każdego okresu subskrypcji. Oznacza to automatyczne pobieranie z karty płatniczej wskazanej przez Darczyńcę kwoty darowizny. W przypadku braku środków zbyt niskiego limitu autoryzacyjnego zdeklarowana kwota nie zostaje pobrana.

§10

Dane odbiorcy, tytuł, oraz kwota płatności dostarczane są PayU przez Stowarzyszenie. Zlecenie przekazywane jest do rejestracji po otrzymaniu przez PayU wpłaty. PayU nie pobiera od Użytkownika opłaty od realizacji usługi. Operator płatności pobiera od Stowarzyszenia prowizję w wysokości 1,5% wartości Płatności.

§11

Jakiekolwiek problemy lub uwagi dotyczące przekazywania darowizn jednorazowych lub cyklicznych należy zgłaszać do Stowarzyszenia Dla Świata za pośrednictwem wiadomości e-mail (kontakt@dlaswiata.org).

§12

Darczyńca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach Operatora płatności nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć w formie:

a. pisemnej na adres PayU S.A. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań,

b. elektronicznej na adres e-mail: help@payu.pl lub: help@payu.pl,

c. telefonicznej pod numerem telefonu: + 48 61 628 45 05 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Darczyńca), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.

§13

W związku z tym, że Stowarzyszenie Dla Świata nie jest organizacją pożytku publicznego niemożliwe jest odliczenie darowizny od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

§14

Możliwe jest dobrowolne skorzystanie przez Darczyńcę z subskrypcji mailingowej (Newsletter), w ramach której może otrzymywać informacje marketingowe dotyczące Stowarzyszenia dla Świata.

§15

Zamawiając Newsletter Darczyńca wyraża zgodę na:

a. przetwarzanie danych osobowych (art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych),

b. otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną wysyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 10 ustawy o świadczeniu usług elektronicznych),

c. używanie urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego (art. 172 prawa telekomunikacyjnego).

§16

Zamówienie otrzymywania Newslettera może być wycofane w każdym momencie poprzez kliknięcie w link rezygnacji z subskrypcji, który znajduje się w stopce każdego Newslettera.

§17

Stowarzyszenie Dla Świata zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883), Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

§18

Darczyńca przy przekazywaniu darowizny, udostępniając swoje dane osobowe (imię, nazwisko i adres) Stowarzyszeniu Dla Świata, wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z procedowaniem płatności.

§19

Darczyńca może również udostępnić Stowarzyszeniu Dla Świata swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres, adres e-mail) celem otrzymywania materiałów informacyjnych i promocyjnych.

§20

Darczyńca może zwrócić się do Stowarzyszenia o aktualizację lub usunięcie danych osobowych.

§21

Administratorem danych osobowych Darczyńcy jest Stowarzyszenie Dla Świata z siedzibą w Poznaniu, ul. Folwarczna 28/14, KRS: 0000802174, NIP: 7822870280. kontakt@dlaswiata.org

§22

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny.

§23

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.