Wspomnienie prezeski Dla Świata Katarzyny Maćkowskiej