O Nas

Organizacja Humanitarna „Dla Świata”

Głęboko wierzymy, że świat może stać się lepszym miejscem do życia

DLA WOLONOŚCI

od głodu, wojen, nierówności i podziałów

DLA RÓWNOŚCI

wobec dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej

DLA LUDZI

żyjących w biedzie, chorobie i poniżeniu

DLA ŚWIATA

z Tobą możemy działać w imię lepszego jutra

CO ROBIMY?

Pomagamy

Niesiemy pomoc humanitarną i rozwojową wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna.

Ratujemy chorych, głodujących, poszkodowanych w wyniku konfliktów zbrojnych, katastrof naturalnych i epidemii.

Wspieramy istniejące struktury pomocowe i ich potencjał.

Szkolimy miejscowy personel medyczny.

Wyposażamy szkoły, szpitale, przychodnie i placówki misyjne
w niezbędne do ratowania życia towary oraz sprzęt medyczny.

Dzielimy się naszą wiedzą oraz doświadczeniem.

Poszukujemy nowych możliwości niesienia pomocy.

.