ZOSTAŃ PARTNEREM

DOŁĄCZ DO NAS

Razem możemy więcej

Wybierając Dla Świata na partnera działań społecznych, Państwa firma pomaga nam docierać z pomocą do ludzi najbardziej jej potrzebujących. Wspólnie z nami przyczyniają się Państwo do pozytywnych zmian w życiu konkretnych ludzi.

Pomagając zapewniacie Państwo pożywienie i edukację dzieciom w najbiedniejszych rejonach świata. Umożliwiacie również zapewnienie leków, żywności i schronienia ludziom, którzy ucierpieli w wyniku biedy i dramatycznej sytuacji życiowej.

Państwa firma może razem z nami zaangażować się we wspieranie ludzi potrzebujących pomocy na wiele sposobów, m.in. w ramach partnerstwa strategicznego, zaangażowania pracowników i pracowniczek (np. poprzez udział w biegach charytatywnych lub przekazywanie końcówek pensji na rzecz działań Dla Świata). Razem z Państwem wypracujemy optymalny, indywidulany model współpracy, niosący obopólne korzyści oraz spójny z celami społecznej odpowiedzialności Państwa firmy.

BYĆ NASZYM PARTNEREM

DLACZEGO WARTO

Zapraszamy do współpracy firmy podzielające nasze wartości i cele, które chcą wzmocnić wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznie.

Oferujemy Państwu:

Wizerunek

wzmocnienie wizerunku Państwa firmy jako zaangażowanej społecznie

Wsparcie

wspieranie profesjonalnych działań humanitarnych za granicą

Pomoc

możliwość udzielenia bezpośredniej pomocy najbardziej potrzebującym

Efekty

komunikowanie mierzalnych efektów Państwa wsparcia

Zaangażowanie

możliwość zaangażowania we współpracę pracowników i pracowniczek Państwa firmy

Partnerzy

współpracę z wiarygodnym partnerem społecznym

Współpraca

współpracę z pełnym pasji i kompetentnym zespołem Dla Świata

Promocja

umieszczenie logotypu Państwa firmy wśród Zaangażowanych Dla Świata

Cenimy naszych partnerów biznesowych, ponieważ dzięki przekazywanym przez nich środkom możemy planować i realizować długofalowe, skuteczne działania oraz błyskawicznie  reagować na potrzeby ludzi, którym pomagamy.